9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode.