Osnovne informacije

: 1
: Upokojenec
: Ekonomski tehnik
: 73 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kdaj bo izvedena sanacija dela ceste na območju od gasilskega doma PGD Preska-Medvode do Heliosa.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se lastnike nepremičnin na naslovu Cesta komandanta Staneta št. 20 in 22 (prodajalna Kuž Muc) in večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta komandanta Staneta št. 26, 28, 30, 32 pozove k obnovi nepremičnin, saj navedeni nepremičnini ne sodita v podobo centra Medvod.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako napreduje sanacija oziroma izgradnja novega mostu čez reko Soro. Dodal je, da obstoječi poškodovani most kvari vizualno podobo Medvod.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako napreduje sanacija škode po poplavah na športnih objektih na območju Medvod.
20. 12. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje zakaj koncesionar občine HNG izvaja dela v drugih občinah, v Medvodah pa ne izvajajo del. Pojasnil je, da je opazil, da HNG izvaja dela Poljanski dolini, in sicer obcestne škarpe. V Medvodah pa je potrebno asfaltirati del ceste od gasilskega doma do Colorja, vendar tega ne storijo.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se uporabnike »vrtičkov v Preski« pouči na kakšen način naj pospravijo hiške za orodje, ki na vrtičkih stojijo.
25. 10. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je mnenje, da je ob primanjkljaju sredstev v občinskem proračunu, ki je posledica avgustovskih poplav v letošnjem letu nesmiselno organizirati drsališče v vrednosti najema 40.000 EUR oziroma 50.000 EUR z vključenimi stroški vzdrževanja. Predlagal je, da se zaradi povišanja stroškov povezanih s poplavami drsališče odpove. Kot alternativo bi otrokom lahko uredili sankališče na Bonovcu.
Zastavil vprašanje na temo: Postavil je vprašanje, kako poteka sanacija športnih objektov v Medvodah.
21. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, zakaj je bil na trim stezi Ekofit Bonovček v Medvodah odstranjen koš za pasje iztrebke, česar posledica je, da sprehajalci sedaj vrečke z pasjimi iztrebki obešajo po ograji.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, ali občina razmišlja o preplastitvi ceste od PGD Preska-Medvode proti tovarni družbe Helios TBLUS d.o.o.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Milan Šobat
14%
14
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Milan Šobat
98.3516483516484%
98 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva