Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Župan: Nejc Smole
Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške skupine ali njihove govore

i

Zadnja seja

10. seja Občinskega sveta Občine Medvode
17. 4. 2024

92 %
99 %
97 %
100 %
99 %