Osnovne informacije

: 3
: Upokojenec
: Strojni ključavničar
: 70 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Odprl temo: Podal je pohvalo občinskemu svetniku Anžetu Jenku, da je bil med zapadlo večjo količino snega v letošnjem letu na lastno iniciativo pripravljen tri dni odmetavati sneg z javnih površin in tako pomagati zimski službi v Medvodah.
20. 12. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je stališče, da želi dodatno pojasnilo glede odgovora na njegovo vprašanje podano na prejšnji seji v okviru pobud in vprašanj, v katerem je bilo pojasnjeno, da je MIR zadevo odstopil pristojnemu Inšpektoratu RS. Podal je stališče, da svetniki dobijo tak odgovor vsakič, ko gre za večji problem, iz česar lahko sklepa, da bi krajani lahko tudi sami obveščali Inšpektorat RS o kršitvah.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje koliko parkirnih prostorov pri lekarni v Medvodah je še na razpolago krajanom.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, če je morebiti kaj novega glede območja »parkirišča vrtičkov na Svetju.«
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako napreduje delo v podvozu pod železnico.
25. 10. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje zakaj bivša športna dvorana postaja skladišče tovornjakov. Dodal je, naj pri vseh podanih vprašanjih stanje nadzoruje MIR.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje zakaj krajani v spodnjem delu Ladje nimajo kanalizacije in javne razsvetljave in so v drugem območju NUSZ.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, zakaj je občina dovolila najemniku prodajnega prostora na Tržnici Medvode, da je prostor zagradil z vseh strani. Kot primer je izpostavil MOL, kjer zagovarjajo stališče, da se tržnice ne sme zagraditi.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, če ima Občina Medvode nov OPN, da se ob glavni cesti proti Kranju toliko gradi, hkrati pa se ne dobi soglasij za gradnjo na Jeprci, kjer se predvideva nova Poslovno-obrtna cona Jeprca.
Odprl temo: Kot predsednik Odbora za komunalne dejavnosti je pohvalil Občino Medvode, izvajalca in ostale udeležence za asfaltiranje 220 m makadamske ceste v Kozomru. S tem so se zmanjšali stroški vzdrževanja makadamskih cest v Polhograjcih. V bodoče pričakuje, da se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevalo s takimi projekti. Zahvalil se je tudi podžupanji, Mojci Murnik, za pomoč pri omenjenih projektih.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Stanislav Ulanec
22%
22
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Stanislav Ulanec
98.3516483516484%
98 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva