Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Učitelj matematike in fizike
: Profesor matematike in fizike
: 37 let

Zadnje aktivnosti

3. 7. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

20. 12. 2023
Odprl temo: Podal je zahvalo PGD Zgornje Pirniče za darilce in, da je v svojih prostorih gostilo današnjo sejo občinskega sveta.
Odprl temo: Podal je stališče, da sta v zimskem času organizirana drsališče in tekmovanje v kuhanju vina in čaja, v poletnem pa dirka z garami, kamor je povabil vse člane občinskega sveta, vsa društva in svetniške skupine.
Odprl temo: Podal je pohvalo Kulturno umetniškemu društvu Fran Saleški Finžgar Senica in vsem ustvarjalcem za prireditev ob 40. letnici društva, predvsem zaradi pomena praznovanja takih obletnic, ki povezujejo skupnost. Podal je stališče, da se na tak način pokaže vrednost delovanja društev, skupnosti oziroma občine in se mu zdi nujno, da se taki dogodki obeležujejo.
Podal pobudo na temo: Podal je stališče, da v sicer prenovljenem Kulturnem domu Medvode še vedno manjka oprema potrebna za izvedbe produkcij, na kar opozarja tudi strokovna sodelavka za kulturo, zaposlena na Javnem zavodu Sotočje. Podal je mnenje, da se nov kulturni dom gotovo ne bo gradil še nekaj časa, zato je podal predlog, da bi v bodočih predlogih proračunov oziroma rebalansih namenili cca 10.000 EUR, da se obstoječi kulturni dom dokončno sanira. Težava je namreč v tem, da dokler manjka oprema, potrebna za izvajanje produkcij, kulturnega doma ni mogoče dati niti v najem. Dokončna obnova doma bi obogatila Medvode, začeli pa bi ga lahko tudi tržiti.
25. 10. 2023
Odprl temo: V imenu Kulturno umetniškega društva Franc Saleški Finžgar Senica je dne 15. 11. 2023 v Kulturni dom Medvode ob 19. uri povabil na prireditev, ki se bo odvila na predvečer ustanovitve društva. Društvo v letošnjem letu praznuje 40. obletnico ustanovitve.
8. 3. 2023
Podal pobudo na temo: Izpostavil je prejete odgovore javnih zavodov vezane na postavljeno vprašanje na 2. seji občinskega sveta glede opravljanja dijaških in študentskih praks ter opravljanja pripravništev dijakov in študentov. Poudaril je, da so ga odgovori nekaterih javnih zavodov presenetili ter ponovno izpostavil, da bo v prihodnje zelo težko dobiti ustrezen kader, v kolikor se ne bodo šole tudi same potrudile in odnos do praks in pripravništev izboljšale. Predlagal je, da se šole v prihodnje tega bolj poslužijo.
Odprl temo: Podal je pobudo občanom, da pasje iztrebke vestno pobirajo in jih po potrebi odnesejo domov ter jih odložijo v domače zabojnike - posledično ne bi bilo potrebno dodatnih zabojnikov ob sprehajalnih poteh.
Podal pobudo na temo: Pohvalil je namero o sklenitvi pogodb za zakup vrtičkov ter predlagal, da se prihodnjič namera posreduje prej (v novembru), da bodo spomladi lahko na vrtovih čim prej pričeli z delom.
25. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje glede opravljanja dijaških in študentskih praks ter pripravništva dijakov in študentov Občine Medvode. Na zadnji lanski seji Sveta JZ Sotočje so pregledali realizacijo ukrepov in ciljev Strategije mladih. V zvezi z Ukrepom 1.b (Zagotovitev opravljanja dijaških in študentskih praks za medvoške študente in dijake) in Ukrepom 3.d (Zagotovitev opravljanja pripravništev) po določenih javnih zavodih (Vrtec Medvode, OŠ Preska, OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Simona Jenka, Knjižnica Medvode) je izpostavil presenetljivo nizko število opravljenih dijaških in študentskih praks ter pripravništev v nekaterih javnih zavodih Občine Medvode. Menil je, da bi se glede na pomanjkanje pedagoških delavcev, morali javni zavodi za to bolj potruditi in angažirati. Podal je pobudo, da javni zavodi podajo pojasnilo zakaj prihaja do nizkega števila praks in pripravništev ter, da se do slednjega opredelijo.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Uroš Medar
9%
9
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Uroš Medar
92.34693877551021%
92 %
95.2733601801925%
95 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva