Nestrankarska lista Sotočje

 

 

Osnovne informacije

dr. Katarina Galof

Vodja svetniške skupine

: 3

Št. svetniških vprašanj in pobud

Sotočje
26%
26
29%
29
69%
Lista Nejca Smoleta
LNS
69

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Sotočje
95.0292397660819%
95 %
97.8149557613907%
98 %
100%
Slovenska demokratska stranka
SDS
Nova Slovenija
NSi
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Stanislav Ulanec je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje zakaj bivša športna dvorana postaja skladišče tovornjakov. Dodal je, naj pri vseh podanih vprašanjih stanje nadzoruje MIR.
Stanislav Ulanec je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje zakaj krajani v spodnjem delu Ladje nimajo kanalizacije in javne razsvetljave in so v drugem območju NUSZ.
Stanislav Ulanec je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, zakaj je občina dovolila najemniku prodajnega prostora na Tržnici Medvode, da je prostor zagradil z vseh strani. Kot primer je izpostavil MOL, kjer zagovarjajo stališče, da se tržnice ne sme zagraditi.
Stanislav Ulanec je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, če ima Občina Medvode nov OPN, da se ob glavni cesti proti Kranju toliko gradi, hkrati pa se ne dobi soglasij za gradnjo na Jeprci, kjer se predvideva nova Poslovno-obrtna cona Jeprca.
Stanislav Ulanec je odprl temo: Kot predsednik Odbora za komunalne dejavnosti je pohvalil Občino Medvode, izvajalca in ostale udeležence za asfaltiranje 220 m makadamske ceste v Kozomru. S tem so se zmanjšali stroški vzdrževanja makadamskih cest v Polhograjcih. V bodoče pričakuje, da se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevalo s takimi projekti. Zahvalil se je tudi podžupanji, Mojci Murnik, za pomoč pri omenjenih projektih.
dr. Katarina Galof je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje kako napreduje projekt vodovoda v Studenčicah.
dr. Katarina Galof je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje, ali občina glede na trenutno situacijo oziroma načrtovane varčevalne ukrepe razmišlja o krčenju prireditev ob koncu leta.
dr. Katarina Galof je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje, ali občina namerava sanirati plaz v zgornjem delu Studenčic, kjer se je ob zadnjem deževju razjeda v zemlji še poglobila.
dr. Katarina Galof je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje, ali se načrtuje poglobitev strug Save in Sore oziroma odstranitev kamenja in ostalega materiala, ki ga je ob zadnjih poplavah ponovno naplavilo v strugi.
21. 6. 2023
Stanislav Ulanec je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, ali se bo ukinil šolski prevoz do naselja Senica.