Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Upokojenka
: Ekonomsko-komercialni tehnik
: 68 let

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

29. 3. 2023
Podala pobudo na temo: Podala je pobudo, da Občina pristopi k reševanju problematike selitve dvoživk v spomladanskem času s postavitvijo začasnih zaščitnih ograj ob cestah, kjer selitve potekajo ter s postavitvijo prometnih znakov, ki bi voznike opozarjali na počasnejšo in previdnejšo vožnjo zaradi dvoživk na cesti. Zahvalila se je vsem prostovoljcem, ki že vrsto let pomagajo pri selitvi dvoživk in tako pomagajo ohranjati njihov habitat.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Danica Tršan
1%
1
5.21739130434783%
5
25%
Štefan Čebašek
25

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Danica Tršan
100%
100 %
96.6143977191732%
97 %
100%
mag. Mirko Javeršek
Luka Čukajne
mag. Zvonka Hočevar
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Jožefa Rotovnik Jaklič
100 %

Članstva