Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Upokojenka
: Ekonomsko-komercialni tehnik
: 68 let

Zadnje aktivnosti

3. 7. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

20. 12. 2023
Podala pobudo na temo: Podala je pobudo, da bi v Hrašah vsaj enkrat letno urejali okolico ponikovalnice meteorne vode, ki leži ob državni cesti.
29. 3. 2023
Podala pobudo na temo: Podala je pobudo, da Občina pristopi k reševanju problematike selitve dvoživk v spomladanskem času s postavitvijo začasnih zaščitnih ograj ob cestah, kjer selitve potekajo ter s postavitvijo prometnih znakov, ki bi voznike opozarjali na počasnejšo in previdnejšo vožnjo zaradi dvoživk na cesti. Zahvalila se je vsem prostovoljcem, ki že vrsto let pomagajo pri selitvi dvoživk in tako pomagajo ohranjati njihov habitat.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Danica Tršan
2%
2
7.181818181818182%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Danica Tršan
100%
100 %
95.2733601801925%
95 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva