Osnovne informacije

: 7
: Kmetovalec
: Strojni inženir
: 64 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Odprl temo: Povedal je, da bo krajanom prenesel obvestilo o dogovorjenem terminu za sestanek glede križišča »Pr'Kral.«
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, naj se delovnim telesom občinskega sveta nameni več časa za obravnavo predlaganih točk, in sicer vsaj dve uri.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka izgradnja kanalizacije C0.
Podal pobudo na temo: Podal je stališče, da je v zvezi z vprašanjem podanim na prejšnji seji, in sicer glede postavitve protivetrne zaščite, potrebno izpostaviti, da je objekt v prvi vrsti potrebno projektirati na način, da je uporaben. Podal je predlog, naj se glede ureditve tržnice občinska uprava poveže s prodajalci na tržnici ter skupaj načrtujejo objekt, ki bo funkcionalen.
20. 12. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se uredi osvetlitev križišča »Pr'Kral« in postavi prikazovalnik hitrosti. V nasprotnem primeru, so krajani napovedali miren protest na prehodu.
Podal pobudo na temo: Podal je prošnjo za ureditev preglednosti križišča na Medvoški cesti na območju priključka z državne ceste pri trgovini Mercator oziroma pri nogometnem igrišču. Pojasnil je, da je vozišče pred prehodom za pešce z leve strani nepregledno zaradi grmičevja.
Podal pobudo na temo: V imenu prodajalcev na tržnici je ponovno podal prošnjo za ureditev protivetrne zaščite na tržnici ob njeni severni strani. Dodal je, da se je na prireditvi Tekmovanje v kuhanju vina in časa izkazalo, da je tehnološka razporeditev tržnice neučinkovita, čeprav je sama tržnica zanimiva z arhitekturnega vidika in je ikona Medvod. Predlagal je, da se tudi ta problem uredi ob upoštevanju predlogov občanov in stroke.
25. 10. 2023
Podal pobudo na temo: Pozval je Odbor za razvoj občine naj prisluhne pobudam krajanov in poudaril, da bi predloge krajanov lahko obravnaval tudi občinski svet.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Štefan Čebašek
34%
34
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Štefan Čebašek
98.3516483516484%
98 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva