Osnovne informacije

: LNS
: 1
: Serviser
: Diplomirani industrijski oblikovalec
: 27 let

Zadnje aktivnosti

3. 7. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je mnenje, da bi v Medvodah lahko naredili legalno parkirišče za bivalne kombije po vzoru dobre prakse Občine Kostanjevica na Krki. Poudaril je, da bi tako parkirišče prispevalo k turističnemu razvoju Medvod.
Zastavil vprašanje na temo: Podano je bilo vprašanje, kako se načrtuje prodaja zemljišč v bodoči poslovno–obrtni coni Jeprca, v izogib nastajanju novih tovarn, ob katerih bi se občani spraševali, če še dihajo čist zrak. Po njegovem mnenju je območje primerneje za manjše obrtnike, s čimer bi omogočili tudi razvoj gospodarstva v Medvodah.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi kot možnost nadomestne gradnje nogometnega igrišča uporabili bivalne zabojnike, ki bi najverjetneje zadostovali NZS pogojem.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje glede sanacije nogometnega igrišča, saj je po njegovem vedenju Nogometna zveza Slovenije prispevala sredstva za poplavljena nogometna igrišča, in sicer naj bi za Medvode ta znesek znašal približno 25.000 EUR.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Anže Jenko
4%
4
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Anže Jenko
72.95918367346938%
73 %
95.2733601801925%
95 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva