Osnovne informacije

: 6
: Upokojenec
: Strojni tehnik
: 69 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka projekt gradnje brvi čez reko Soro, ki se razteza od sedanjega pasjega parka proti športnemu igrišču.
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kdaj se predvideva začetek in zaključek gradnje »občinskega mostu« čez reko Soro, ki se razteza od občine proti policijski postaji.
25. 10. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, ali se upošteva županova pobuda vladi, da sanacijo manjših vodotokov prevzame občina, sanacija večjih vodotokov pa še naprej ostane v pristojnosti države. Podal je mnenje, da če bi država financirala sanacijo vsaj večjih vodotokov, bi bilo v bodoče manj dela.
21. 6. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da je bil pozimi med odvažanjem snega na Cesti na Svetje poškodovan pokrov jaška, kateri je bil kasneje zamenjan, vendar se novi pokrov ne prilega jašku temveč štrli ven iz cestišča v višini nekaj centimetrov. Opozoril je, da je treba pozvati koncesionarja in pokrov potrebno zamenjati, da se prepreči morebitne nadaljnje nesreče pešcev.
19. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Poudaril je problematiko izlivanja klora po čistilni napravi v naselju Studenčnice ter povedal, da naprava opozarja na napako v delovanju, česar se ne sme spregledati. Zanimalo ga je, ali analizator klora na čistilni napravi na vrtini Studenčice deluje in zakaj na SKADI javlja napako na analizatorju.
Zastavil vprašanje na temo: Zanimal ga je potek kategorizacije zemljišča na delu Martanovega dvorišča iz Ceste komandanta Staneta, ki se raztega do objektov v zasebni lasti.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se pri podhodu pod železniško progo Medvode - Preska uredi in prilagodi klančina tako, da bo omogočen dostop tudi za invalide, starše z otroškimi vozički in kolesarje.
29. 3. 2023
Odprl temo: Opozoril je da so svetniki prejeli pri odgovoru na njegovo pobudo in vprašanje, napačno zvezan list. S strani občinske uprave je bilo izpostavljeno, da je gradivo dostopno tudi na spletni strani, kjer je dotična stran pravilno speta.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da ni prejel odgovora vezano na postavljeno vprašanje na 3. seji občinskega sveta glede uv filtriranja na izviru ter zaprosil za odgovor. Izpostavil je slišano govorico o več mesečni napaki dozatorja za klor.
8. 3. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da je prejel temeljit in strokoven odgovor s strani g. Tomca iz JP VOKA Snage vezano na postavljeno vprašanje na 2. seji občinskega sveta glede kloriranja vode. Poudaril je dolgotrajno reševanje zadeve ter ponovno izpostavil predlog čiščenja vode pri izviru z uporabo uv žarkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dragan Djukić
13%
13
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dragan Djukić
98.3516483516484%
98 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva