• Demografija
 • Prisotnost na glasovanjih
 • Št. svetniških vprašanj in pobud
 • Neujemanje s svetniško skupino
 • Delovna telesa
 • Lista Nejca Smoleta
 • Nestrankarska lista Sotočje
 • Nova Slovenija
 • Slovenska demokratska stranka
 • Svetniška skupina Zeleni Slovenije - SD
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Komisija za pobude in pritožbe
 • Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine
 • Odbor za družbene dejavnosti
 • Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt
 • Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
 • Odbor za komunalne dejavnosti
 • Odbor za mladino
 • Odbor za razvoj občine
 • Odbor za turizem in gostinstvo
 • Odbor za urejanje prostora in ekologijo
 • Statutarno pravna komisija