Svetniška skupina Zeleni Slovenije - SD

 

 

Osnovne informacije

Dragan Djukić

Vodja svetniške skupine

: 3

Št. svetniških vprašanj in pobud

Zeleni-SD
44%
44
29%
29
69%
Lista Nejca Smoleta
LNS
69

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Zeleni-SD
97.6608187134503%
98 %
97.8149557613907%
98 %
100%
Slovenska demokratska stranka
SDS
Nova Slovenija
NSi
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Dragan Djukić je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, ali se upošteva županova pobuda vladi, da sanacijo manjših vodotokov prevzame občina, sanacija večjih vodotokov pa še naprej ostane v pristojnosti države. Podal je mnenje, da če bi država financirala sanacijo vsaj večjih vodotokov, bi bilo v bodoče manj dela.
Štefan Čebašek je podal pobudo na temo: Pozval je Odbor za razvoj občine naj prisluhne pobudam krajanov in poudaril, da bi predloge krajanov lahko obravnaval tudi občinski svet.
Štefan Čebašek je podal pobudo na temo: Podal je predlog, da se na križišču »Pr'Kral« postavita dva utripajoča merilca hitrosti, kar bi bila najhitrejša rešitev za učinkovito umiritev prometa, ki bi hkrati najmanj posegla v prostor.
Štefan Čebašek je odprl temo: Zahvalil se je, da se je cestna zaplata pri klubu Lipa v Spodnjih Pirničah popravila.
Milan Šobat je podal pobudo na temo: Podal je mnenje, da je ob primanjkljaju sredstev v občinskem proračunu, ki je posledica avgustovskih poplav v letošnjem letu nesmiselno organizirati drsališče v vrednosti najema 40.000 EUR oziroma 50.000 EUR z vključenimi stroški vzdrževanja. Predlagal je, da se zaradi povišanja stroškov povezanih s poplavami drsališče odpove. Kot alternativo bi otrokom lahko uredili sankališče na Bonovcu.
Milan Šobat je zastavil vprašanje na temo: Postavil je vprašanje, kako poteka sanacija športnih objektov v Medvodah.
21. 6. 2023
Štefan Čebašek je podal pobudo na temo: Opozoril je, da naj sprehajalci psov pobirajo iztrebke svojih ljubljenčkov oziroma jih odstranijo s sprehajalnih poti tudi na območjih, kjer ni nameščenih košev za pasje iztrebke. Na takih območjih je predlagal tudi nadzor redarske službe.
Dragan Djukić je podal pobudo na temo: Povedal je, da je bil pozimi med odvažanjem snega na Cesti na Svetje poškodovan pokrov jaška, kateri je bil kasneje zamenjan, vendar se novi pokrov ne prilega jašku temveč štrli ven iz cestišča v višini nekaj centimetrov. Opozoril je, da je treba pozvati koncesionarja in pokrov potrebno zamenjati, da se prepreči morebitne nadaljnje nesreče pešcev.
Štefan Čebašek je odprl temo: Zahvalil se je za odgovore na njegove pobude in vprašanja postavljena na prejšnji seji, a hkrati poudaril, da ni prejel odgovorov na vsa zastavljena vprašanja iz česar sklepa, da so postopki v teku.
Milan Šobat je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje, ali občina razmišlja o preplastitvi ceste od PGD Preska-Medvode proti tovarni družbe Helios TBLUS d.o.o.