Svetniška skupina Zeleni Slovenije - SD

 

 

Osnovne informacije

Dragan Djukić

Vodja svetniške skupine

: 3

Št. svetniških vprašanj in pobud

Zeleni-SD
61%
61
39.8%
40
96%
Lista Nejca Smoleta
LNS
96

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Zeleni-SD
98.2758620689655%
98 %
95.6974612756539%
96 %
99.4252873563218%
Slovenska demokratska stranka
SDS
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Štefan Čebašek je odprl temo: Povedal je, da bo krajanom prenesel obvestilo o dogovorjenem terminu za sestanek glede križišča »Pr'Kral.«
Štefan Čebašek je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, naj se delovnim telesom občinskega sveta nameni več časa za obravnavo predlaganih točk, in sicer vsaj dve uri.
Štefan Čebašek je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka izgradnja kanalizacije C0.
Štefan Čebašek je podal pobudo na temo: Podal je stališče, da je v zvezi z vprašanjem podanim na prejšnji seji, in sicer glede postavitve protivetrne zaščite, potrebno izpostaviti, da je objekt v prvi vrsti potrebno projektirati na način, da je uporaben. Podal je predlog, naj se glede ureditve tržnice občinska uprava poveže s prodajalci na tržnici ter skupaj načrtujejo objekt, ki bo funkcionalen.
Milan Šobat je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kdaj bo izvedena sanacija dela ceste na območju od gasilskega doma PGD Preska-Medvode do Heliosa.
Milan Šobat je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se lastnike nepremičnin na naslovu Cesta komandanta Staneta št. 20 in 22 (prodajalna Kuž Muc) in večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta komandanta Staneta št. 26, 28, 30, 32 pozove k obnovi nepremičnin, saj navedeni nepremičnini ne sodita v podobo centra Medvod.
Milan Šobat je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako napreduje sanacija oziroma izgradnja novega mostu čez reko Soro. Dodal je, da obstoječi poškodovani most kvari vizualno podobo Medvod.
Milan Šobat je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako napreduje sanacija škode po poplavah na športnih objektih na območju Medvod.
Dragan Djukić je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje kako poteka projekt gradnje brvi čez reko Soro, ki se razteza od sedanjega pasjega parka proti športnemu igrišču.