Cvetka Židan Valjavec

Osnovne informacije

: LNS
: 3
: Upokojenka
: Policistka
: 62 let

Zadnje aktivnosti

3. 7. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Posredovala je vprašanje krajanov, zakaj so bivalni kombiji parkirani na občinskem vogalu na Verju, na parceli gasilskega doma v Vikrčah in na Goričanah pri kopališču Sora. Opozorila je na problem nelegalnih nočitev na javnih površinah. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v 16. členu določa, da je za tovrstne nočitve predpisana kazen, vendar v zgodnjih jutranjih urah najverjetneje ni nadzora s strani inšpektorata.
Podala pobudo na temo: Podala je pripombo, da je Odlok o plovnem režimu ostal nerešena zadeva še iz prejšnjega mandata. Odbor za turizem in gostinstvo je dal pobudo, da se pripravi osnutek tega odloka. Takrat je občinska uprava odgovorila, da bo osnutek pripravila v roku nekaj mesecev, a se to ni zgodilo, zato poziva, da se zadeva uredi.
Podala pobudo na temo: Podala je prošnjo, da se odnesla stojala za kolesa v Straži, kjer je voda v času poplav odnesla vsa stojala in klopi, razen betonske mize, nadomesti z drugimi. Zahvalila se je civilni zaščiti, da je poiskala klopi, ki jih je odnesla voda in jih vrnila na svoje mesto. Eno izmed stojal za kolesa je odneslo na bližnji botanični vrt, kjer je poškodovalo drevo. Lastnica se je odločila, da bo sanacijo drevesa izvedla sama.
Podala pobudo na temo: Podala je kritiko, da mlade, ki na kolesarskih poteh trenirajo za tek na smučeh motijo neočiščene površine, ki so posledica uporabnikov kmetijskih obdelovalnih površin. Predlagala je, da občina v medijih javno pozove, da se uporabniki kmetijskih obdelovalnih površin javne prometne površine za seboj počistijo.
Odprla temo: Pohvalila je Režijski obrat občinske uprave, predvsem vodjo oddelka Tino Kobal, za hitro odzivnost oddelka in pripravljenost pomagati občanom, tudi pri delu, ki ne sodi povsem v njihovo pristojnost. Izpostavila je, da je režijski obrat hitro in temeljito očistil območje, na katerem je Turistično društvo Pirniče organiziralo dogodek.
19. 4. 2023
Podala pobudo na temo: Navezala se je na pobudo g. Ulanca in odgovor predsedujočega v zvezi z vandalizmom na tržnici v Medvodah. Podala je pobudo, da se namestijo kamere na tržnici in izobesijo opozorila, da je objekt pod videonadzorom ter se na tak način skuša objekt zaščititi.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Cvetka Židan Valjavec
6%
6
7.181818181818182%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Cvetka Židan Valjavec
85.20408163265306%
85 %
95.2733601801925%
95 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva