Dominik Bradeško

Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Kontrolor kakovosti
: Diplomirani inženir strojništva
: 44 let

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je prošnjo za sanacijo glavne ceste od Sore do Medvod, v območju Goričan oziroma podvoza.
Podal pobudo na temo: Podal je pohvalo za asfaltiranje ceste na Osolniku, vendar je poudaril, da je potrebno čim prej sanirati in utrditi posedanje ceste, ki je predvsem v delu, kjer je potekalo izkopavanje nevarna za prečkanje. Hkrati obstaja nevarnost, da bi se ta del ceste odtrgal in povzročil še večjo škodo.
Podal pobudo na temo: Podal je pritožbe občanov glede ponovnega ropotanja rešetk na jaških na cesti od Vaš proti Sori in na cesti od Sore proti Osolniku.
Odprl temo: Podal je pohvalo, da je večina krajanov hitro podala soglasje za ureditev »rakovniškega grabna.« Menil je, da tisti, ki soglasja niso dali ne razumejo kako pomembno je, da se struge rek očistijo.
Odprl temo: Podal je pohvalo za delo civilne zaščite, občanov Medvod in gasilcev pri reševanju življenja in premoženja krajanov Medvod med avgustovskimi poplavami 2023 in upal, da bodo občina in občinski svetniki nagradili njihovo pomoč.
21. 6. 2023
Podal pobudo na temo: Posredoval je kritiko krajanov glede košnje trave ob občinskih cestah, in sicer je opozoril na poškodbo količkov ob cesti, ki nastanejo zaradi košnje in željo kmetov po pogostejši košnji zaradi preprečevanja ponovnega zasajanja plevela in posledično bolj učinkoviti obdelavi zemlje.
19. 4. 2023
Odprl temo: Vse prisotne na občinski seji ter vse občane je povabil na dogodek Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Sora ob 50. letnici folklorne skupine v Sori, ki bo potekal 6. in 7. maja 2023 v Kulturnem domu v Sori.
29. 3. 2023
Odprl temo: Izrazil je zadovoljstvo glede prevzema gasilskega vozila GZ Medvode, ki bo 4. 4. 2023 ter se Občini zahvalil za pomoč.
Podal pobudo na temo: Podal je zahvalo krajanom, ki skrbijo za okolje, še posebej tistim, ki so se udeležili čistilne akcije. Povedal je, da je bil odziv v KS Sora zelo velik, pri čemer se je ugotovilo, da je smeti še več kot prejšnja leta ter izpostavil nepravilno odložene pasje iztrebke. Podal je pobudo vsem krajanom, da se skrb za naravo ohranja skozi celo leto.
8. 3. 2023
Podal pobudo na temo: Zaradi velikega števila sprehajalcev psov in občasnega vandalizma, je podal pobudo za nadomestitev obstoječega koša za smeti na relaciji Rakovnik – Sora s trpežnejšim ter pobudo za postavitev dodatnih dveh košev (pobuda za enega je bila podana že leta 2019, drugi bi se postavil za samostanom v Sori).

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dominik Bradeško
11%
11
5.21739130434783%
5
25%
Štefan Čebašek
25

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dominik Bradeško
91.8032786885246%
92 %
96.6143977191732%
97 %
100%
mag. Mirko Javeršek
Luka Čukajne
mag. Zvonka Hočevar
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Jožefa Rotovnik Jaklič
100 %

Članstva