Osnovne informacije

: LNS
: 4
: Upokojenka
: Diplomirana učiteljica
: 71 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Podala pobudo na temo: Podala je stališče, da je na preteklih sejah prosila za namestitev košev za pasje iztrebke na območju od krožišča proti Svetju.
Podala pobudo na temo: Podala je stališče, da je potrebno postaviti javno razsvetljavo od krožišča na Senici proti Svetju. Dodala je, da je območje popolnoma brez razsvetljave, kar predstavlja nevarnost v prometu za sprehajalce v večernih urah.
Odprla temo: Podala je obvestilo, da je imel dan pred sejo občinskega sveta tudi Javni zavod Knjižnica Medvode sejo, na katerem je bilo izpostavljeno, da se odnosi med zaposlenimi v knjižnici izboljšujejo. Dodala je, da bo knjižnica še naprej odprta tudi ob sobotah, saj imajo na ta dan največ obiskovalcev. Pojasnila je, da je predsednik sveta zavoda podal predlog, da bi se Knjižnica Medvode preimenovala v Knjižnico Jakoba Aljaža ter dodala, da je direktor knjižnice izrazil interes za uporabo morebitnih prostih prostorov za potrebe knjižnice v primeru, da bi občina na novo gradila stavbo režijskega obrata, ki je bila poškodovana v poplavah.
25. 10. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Posredovala je vprašanje krajank in krajanov Medvod, če bi se lahko v Zdravstvenemu domu Medvode ponovno uvedlo sobotno dežurstvo zdravnikov, saj imajo Medvode cca 17.000 prebivalcev, ki so sedaj vezani na Jesenice ali Ljubljano. Podala je vprašanje, če se je možno dogovorit z ZD Škofja Loka, da bi ob sobotah sprejemali tudi krajane Medvod oziroma, ali obstaja še kakšna druga možnost. Povedala je, da zdravniki iz ZD Medvode dežurajo v Ljubljani in v drugih zdravstvenih domovih, zato bi bilo bolj smiselno, da bi dežurstvo opravljali v ZD Medvode. Za odgovor je prosila tudi direktorja ZD Medvode.
21. 6. 2023
Odprla temo: Pohvalila je izvedbo koncerta vokalne skupine Fone Megale na prireditvi v Sori. Prav tako je pohvalila delo in glasbeno nadarjenost Godbe Medvode ter se zahvalila Javnemu zavodu Sotočje Medvode, ki je omogočil prireditev na kateri je sodelovala Godba Medvode.
Podala pobudo na temo: Predlagala je postavitev dodatnega koša za pasje iztrebke med Senico in Svetjem.
29. 3. 2023
Odprla temo: Podala je odziv na navedbo g. Štefana Čebaška glede števila občin in povedala, da jih je v Sloveniji 212.
Zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje županu glede morebitnih informacij iz skupščine Skupnosti občin Slovenije.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Marjeta Jamnik
8%
8
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Marjeta Jamnik
100%
100 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva