Osnovne informacije

: LNS
: 2
: Upokojenec
: Diplomirani ekonomist
: 65 let

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

19. 4. 2023
Odprl temo: Povedal je, da so vse informacije v povezavi z naseljem Pirniče dostopne na spletni strani KS Pirniče, kjer je podana tudi informacija zakaj je t.i. cesta A (cesta, ki vodi od starega vrtca proti šoli, ki je bila zgrajena kot gradbena cesta za potrebe gradnje novega vrtca) zaprta. Pojasnil je, da t.i. cesta A nima uporabnega dovoljenja, saj je bilo gradbeno dovoljenje zanjo pridobljeno naknadno. Zaradi te ceste so občini v preteklem letu nastali stroški v višini cca 150.000 EUR. Nadalje je povedal, da so v krajevni skupnosti Pirniče 9.3.2023 na seji izdali sklep, da bo konstituirana komisija, ki bo med krajani na področju med navezovalno cesto med glavno cesto pri starem vrtcu in Kozjekovimi poizvedela, ali so pripravljeni prodati ali odstopiti cca meter svojega zemljišča, da bi se cesta razširila. Investicija za ta poseg je ocenjena na najmanj 150.000 EUR. Hkrati je poudaril, da je legalizacija t.i. ceste A znašala cca 85.000 EUR.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Ivo Rep
1%
1
5.21739130434783%
5
25%
Štefan Čebašek
25

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Ivo Rep
100%
100 %
96.6143977191732%
97 %
100%
mag. Mirko Javeršek
Luka Čukajne
mag. Zvonka Hočevar
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Jožefa Rotovnik Jaklič
100 %

Članstva