Lista Nejca Smoleta

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

LNS
69%
69
29%
29
69%
Lista Nejca Smoleta
LNS
69

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

LNS
96.3847203274216%
96 %
97.8149557613907%
98 %
100%
Slovenska demokratska stranka
SDS
Nova Slovenija
NSi
100 %

Svetniška vprašanja in pobude

25. 10. 2023
Anže Jenko je podal pobudo na temo: Podal je mnenje, da bi v Medvodah lahko naredili legalno parkirišče za bivalne kombije po vzoru dobre prakse Občine Kostanjevica na Krki. Poudaril je, da bi tako parkirišče prispevalo k turističnemu razvoju Medvod.
Anže Jenko je zastavil vprašanje na temo: Podano je bilo vprašanje, kako se načrtuje prodaja zemljišč v bodoči poslovno–obrtni coni Jeprca, v izogib nastajanju novih tovarn, ob katerih bi se občani spraševali, če še dihajo čist zrak. Po njegovem mnenju je območje primerneje za manjše obrtnike, s čimer bi omogočili tudi razvoj gospodarstva v Medvodah.
Anže Jenko je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi kot možnost nadomestne gradnje nogometnega igrišča uporabili bivalne zabojnike, ki bi najverjetneje zadostovali NZS pogojem.
Anže Jenko je zastavil vprašanje na temo: Podal je vprašanje glede sanacije nogometnega igrišča, saj je po njegovem vedenju Nogometna zveza Slovenije prispevala sredstva za poplavljena nogometna igrišča, in sicer naj bi za Medvode ta znesek znašal približno 25.000 EUR.
mag. Zvonka Hočevar je odprla temo: Podala je povabilo in informacijo starejšim, da bo od oktobra do decembra poskusno odprta »info točka za starejše 65+«, ki se nahaja v »Zlatem kotičku« v 1. nadstropju Mercator centra Medvode na Medvoški cesti 3, vsak četrtek od 10.00 do 12.00 ure. Pomoč nudijo vsem starejšim, ki bi potrebovali kakršnokoli pomoč, bodisi pri namestitvi v domove za ostarele, pri pridobivanju socialnih pomoči oziroma pri kakršnihkoli težavah s katerimi se srečujejo in jih sami ne zmorejo rešiti. Namen te točke je podajanje informacij oziroma usmeritev, kam se starejši lahko obrnejo.
Cvetka Židan Valjavec je zastavila vprašanje na temo: Posredovala je vprašanje krajanov, zakaj so bivalni kombiji parkirani na občinskem vogalu na Verju, na parceli gasilskega doma v Vikrčah in na Goričanah pri kopališču Sora. Opozorila je na problem nelegalnih nočitev na javnih površinah. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v 16. členu določa, da je za tovrstne nočitve predpisana kazen, vendar v zgodnjih jutranjih urah najverjetneje ni nadzora s strani inšpektorata.
Cvetka Židan Valjavec je podala pobudo na temo: Podala je pripombo, da je Odlok o plovnem režimu ostal nerešena zadeva še iz prejšnjega mandata. Odbor za turizem in gostinstvo je dal pobudo, da se pripravi osnutek tega odloka. Takrat je občinska uprava odgovorila, da bo osnutek pripravila v roku nekaj mesecev, a se to ni zgodilo, zato poziva, da se zadeva uredi.
Cvetka Židan Valjavec je podala pobudo na temo: Podala je prošnjo, da se odnesla stojala za kolesa v Straži, kjer je voda v času poplav odnesla vsa stojala in klopi, razen betonske mize, nadomesti z drugimi. Zahvalila se je civilni zaščiti, da je poiskala klopi, ki jih je odnesla voda in jih vrnila na svoje mesto. Eno izmed stojal za kolesa je odneslo na bližnji botanični vrt, kjer je poškodovalo drevo. Lastnica se je odločila, da bo sanacijo drevesa izvedla sama.
Cvetka Židan Valjavec je podala pobudo na temo: Podala je kritiko, da mlade, ki na kolesarskih poteh trenirajo za tek na smučeh motijo neočiščene površine, ki so posledica uporabnikov kmetijskih obdelovalnih površin. Predlagala je, da občina v medijih javno pozove, da se uporabniki kmetijskih obdelovalnih površin javne prometne površine za seboj počistijo.
Cvetka Židan Valjavec je odprla temo: Pohvalila je Režijski obrat občinske uprave, predvsem vodjo oddelka Tino Kobal, za hitro odzivnost oddelka in pripravljenost pomagati občanom, tudi pri delu, ki ne sodi povsem v njihovo pristojnost. Izpostavila je, da je režijski obrat hitro in temeljito očistil območje, na katerem je Turistično društvo Pirniče organiziralo dogodek.