Jožefa Rotovnik Jaklič

Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenka
: Šivilja
: 77 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje stanovalcev bloka na naslovu Ulica k studencu 1, ki jih zanima, ali je pred njihovim blokom možno povečati parkirišče oziroma je v ta namen možen odkup zemljišča v lasti občine.
20. 12. 2023
Odprla temo: Podala je pohvalo o razmišljanju, da bi občina pri stadionu za zaščito pred morebitnimi ponovnimi poplavami zgraditi nasip, ali postaviti betonski zid. Povedala je, da je bilo igrišče poplavljeno že v času prejšnjih poplav, leta 1990, iz česar izhaja, da se bo situacija lahko ponovila. Dodala je, da so občinski svetniki pozivali k ureditvi območja v okolici stadiona že v času mandata prejšnjega župana, ko se je delalo priključek na glavno cesto, a žal neuspešno.
Odprla temo: Podala je pohvalo županu za odločitev k pristopu za nakup nepremičnine na Cesti komandanta Staneta. Povedala je, da so o tej nepremičnini razmišljali interesenti, ki so se hkrati zanimali tudi za morebitno lokacijo parkirišča za tovornjake. Prejšnji lastnik pa je v tem objektu opravljal dejavnost, ki je povzročala emisije in je bila moteča za sosede.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jožefa Rotovnik Jaklič
3%
3
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jožefa Rotovnik Jaklič
98.3516483516484%
98 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva