Jožefa Rotovnik Jaklič

Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenka
: Šivilja
: 77 let

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jožefa Rotovnik Jaklič
0%
0
5.21739130434783%
5
25%
Štefan Čebašek
25

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jožefa Rotovnik Jaklič
100%
100 %
96.6143977191732%
97 %
100%
mag. Mirko Javeršek
Luka Čukajne
mag. Zvonka Hočevar
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Jožefa Rotovnik Jaklič
100 %

Članstva