mag. Mirko Javeršek

Osnovne informacije

: NSi
: 4
: Predavatelj
: Magister znanosti
: 58 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Podal pobudo na temo: Podal je stališče, da je Odbor za prostor in ekologijo skupaj z občinsko upravo pregledal opravljeno delo glede sanacije po poplavah in pojasnil, da je bilo na tem področju do sedaj že veliko narejenega. Pohvalil je občinsko upravo, ki se je s tem področjem ukvarjala in predvsem Katjo Gomboši Telban, ki je koordinirala delo občinske uprave glede vpisovanja škode povzročene v poplavah v sistem Ajda. Pojasnil je, da je na podlagi teh vpisov država 20 % oškodovancem že izplačala škodo in dodal, da je tudi občina 16. 10. 2023 dobila v ta namen 40 % predplačila. Podal je stališče, da je potrebno za realizacijo sanacije po poplavah določene projekte še uvrstiti v sanacijski program. Podal je mnenje, da je potrebno zaprositi Državno tehnično pisarno, da skladno s programskimi zasnovami, ki so vezane na obnovo strug Save, Sore in njunih pritokov tudi te uvrsti v sanacijski program. Podal je primer »rakovniškega potoka,« glede katerega je v programski zasnovi določeno, da se cevovod v Soro spelje pod jezom v Rakovniku. Vendar dokler projekt ni določen v sanacijskem programu, ga ni mogoče realizirati. Hkrati je opozoril na hitro ukrepanje, saj je sredstva namenjena sanaciji dopustno koristiti v roku enega leta. V nasprotnem primeru bo prejeta sredstva potrebno vrniti.

Št. svetniških vprašanj in pobud

mag. Mirko Javeršek
1%
1
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

mag. Mirko Javeršek
99.4505494505494%
99 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva