• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. svetniških vprašanj in pobud
  • Neenotnost glasovanj

Seznam svetniških skupin po številu sedežev