Slovenska demokratska stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS
10%
10
39.8%
40
96%
Lista Nejca Smoleta
LNS
96

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS
99.4252873563218%
99 %
95.6974612756539%
96 %
99.4252873563218%
Slovenska demokratska stranka
SDS
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Jožefa Rotovnik Jaklič je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje stanovalcev bloka na naslovu Ulica k studencu 1, ki jih zanima, ali je pred njihovim blokom možno povečati parkirišče oziroma je v ta namen možen odkup zemljišča v lasti občine.
20. 12. 2023
Jožefa Rotovnik Jaklič je odprla temo: Podala je pohvalo o razmišljanju, da bi občina pri stadionu za zaščito pred morebitnimi ponovnimi poplavami zgraditi nasip, ali postaviti betonski zid. Povedala je, da je bilo igrišče poplavljeno že v času prejšnjih poplav, leta 1990, iz česar izhaja, da se bo situacija lahko ponovila. Dodala je, da so občinski svetniki pozivali k ureditvi območja v okolici stadiona že v času mandata prejšnjega župana, ko se je delalo priključek na glavno cesto, a žal neuspešno.
Jožefa Rotovnik Jaklič je odprla temo: Podala je pohvalo županu za odločitev k pristopu za nakup nepremičnine na Cesti komandanta Staneta. Povedala je, da so o tej nepremičnini razmišljali interesenti, ki so se hkrati zanimali tudi za morebitno lokacijo parkirišča za tovornjake. Prejšnji lastnik pa je v tem objektu opravljal dejavnost, ki je povzročala emisije in je bila moteča za sosede.
Saša Rožič je odprla temo: Podala je pohvalo Javnemu zavodu Sotočje za organizacijo obiska gospoda Pedra Opeke, misijonarja iz Madagaskarja. Povedala je, da je bila sama organizacija dogodka odlična in zelo obiskana.
25. 10. 2023
Leon Merjasec je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi za izvedbo naslednje seje lahko razmislili o uporabi dvorane v Gasilskem domu v Zgornjih Pirničah.
Leon Merjasec je odprl temo: Občanom in občankam Občine Medvode je voščil ob državnem prazniku Dnevu suverenosti.
21. 6. 2023
Saša Rožič je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje, kdaj bo izveden priklop na kanalizacijo dveh zasebnih nepremičnin na Škofjeloški cesti v Medvodah. Po njenih navedbah družini, ki živita na omenjenih nepremičninah že nekaj let plačujeta kanalizacijo, vendar še nista priklopljeni nanjo.
19. 4. 2023
Saša Rožič je odprla temo: Prisotne je obvestila, da je bila podpisana pogodba s strani župana g. Nejca Smoleta za prizidek k Zdravstvenemu domu Medvode in mu ob tej priložnosti čestitala za projekt.
8. 3. 2023
Saša Rožič je podala pobudo na temo: Podala je pobudo, da se zaradi otrokom nevarnega ozkega ovinka pri OŠ Preska (preška smer), zapre dostop za javni promet in se slednji omogoči samo okoliškim stanovalcem in potrebnim dostavnim službam.
25. 1. 2023
Saša Rožič je zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje glede pediatra v ZD Medvode, in sicer naj bi bilo staršem otrok poslano obvestilo, da pediatrinja v ZD Medvode ne bo več delala ter da se morajo starši otrok v bodoče obrniti na ZD Škofja Loka. Zanimalo jo je ali bo ZD Medvode razmislil o zaposlitvi novega pediatra.