9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode.