9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o prenehanju mandata Žana Marinkoviča, člana Nadzornega odbora Občine Medvode.