9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta.