9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode, Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode in Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode, skladno s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejmejo po skrajšanem postopku.