9. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

28. 2. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog, da se Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode, sprejme po hitrem postopku.