10. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

17. 4. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode.