10. seja Občinskega sveta Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode

17. 4. 2024

Glasovanje

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode s podanimi pripombami.