Lista Nejca Smoleta

 

 

Glasovanja

28. 2. 2024, 9. seja Občinskega sveta Občine Medvode (Občinski svet Občine Medvode)
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema Načrt izvajanja parkirne politike Občine Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 04. 08. 2023.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni nagradi za novorojence v Občini Medvode.

Sprejet

Neenotnost glasovanj

LNS
4.75584464555053%
4,76 %
5.4119532428356%
5,41 %
11.5196078431373%
Nestrankarska lista Sotočje
Sotočje
11,52 %