mag. Zvonka Hočevar

Osnovne informacije

: LNS
: 3
: Upokojenka
: Magistra znanosti socialnega managementa
: 66 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

28. 2. 2024
Zastavila vprašanje na temo: Podala je stališče, da je križišče Bizantove ceste in Kalanove c. zelo nevarno, zlasti zjutraj med prevozom otrok v šolo in vrtec. Pojasnila je, da je križišče zelo nepregledno, kljub temu pa omogoča hitro vožnjo, kar se odraža predvsem v jutranji naglici. Pred leti je bil urejen pločnik od tega križišča proti Osnovni šoli, označen je tudi prehod za pešce. Posredovala je vprašanje občanov, ali obstaja možnost, da bi bil na prehodu za pešce urejen ležeči policaj oziroma, če obstaja kakšna druga učinkovitejša omejitev hitrosti, saj postavitev opozorilnih znakov brez nadzora ne služi namenu.
20. 12. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Podala je dopolnitev njenemu odgovoru na vprašanje dano pred 8. sejo, in sicer, da so uporabniki vrtičkov veseli, da se bo uredilo območje »vrtičkov v Preski.« Hkrati je podala vprašanje, kdaj se bodo vrtički urejali in na kakšen način jih bodo uporabniki lahko najeli. Dodala je, da je župan že pojasnil, da se bo v prihodnjem letu urejala prijava na LAS, kjer se bodo lahko pridobila potrebna finančna sredstva. Dodala je, da bi se vrtički lahko uredili v letu 2024. Pojasnila je, da bi bili uporabniki veseli, da bi v letošnjem letu vrtičke še lahko uporabljali. Vendar se morajo hkrati zavedati, da se bo območje vrtičkov začelo urejati že čez poletje, ko bo pridelka največ in zato bodo spomladi sadili na lastno odgovornost. Podala je vprašanje, ali bo objavljen javni razpis oziroma povabilo vsem zainteresiranim za najem na novo urejenih vrtičkov in priporočila, da se le-ta objavi v Sotočju, ki ga na podlagi izvedene ankete krajani redno spremljajo. Dodala je, da je med krajani pozitivno sprejeta tudi info točka 65+, ki je namenjena starejšim.
25. 10. 2023
Odprla temo: Podala je povabilo in informacijo starejšim, da bo od oktobra do decembra poskusno odprta »info točka za starejše 65+«, ki se nahaja v »Zlatem kotičku« v 1. nadstropju Mercator centra Medvode na Medvoški cesti 3, vsak četrtek od 10.00 do 12.00 ure. Pomoč nudijo vsem starejšim, ki bi potrebovali kakršnokoli pomoč, bodisi pri namestitvi v domove za ostarele, pri pridobivanju socialnih pomoči oziroma pri kakršnihkoli težavah s katerimi se srečujejo in jih sami ne zmorejo rešiti. Namen te točke je podajanje informacij oziroma usmeritev, kam se starejši lahko obrnejo.
19. 4. 2023
Odprla temo: Povabila je na kulturno-rekreacijski dogodek Turističnega društva Žlebe-Marjeta, ki bo potekal v petek 21. aprila 2023 ob 18. uri, in sicer na odprtje nove razstave v Galeriji pod kozolcem, kamor bo povabljen tudi gost dr. arheologije Andrej Gaspari. Ob 19. uri bo v cerkvi sv. Marjete v Žlebeh potekal koncert okteta Deseti brat.
8. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Podala je vprašanje glede odstotka invalidov zaposlenih v javnih zavodih v Občini Medvode; koliko imajo posamezni medvoški zavodi zaposlenih invalidov in kateri zavodi ter koliko plačujejo prispevke zaradi neizpolnjene kvote (6% zaposlenih invalidov).
Odprla temo: Podala je zahvalo županu za rože ob dnevu žena ter ga. Danici Tršan in g. Alojziju Teršanu za na seji predstavnicam ženskega spola razdeljene pravljice.
Podala pobudo na temo: Izpostavila je težavo z vzpostavitvijo kontakta z ZD Medvode in dolge čakalne dobe programa fizioterapije.
25. 1. 2023
Odprla temo: Podala je pohvalo Režijskemu obratu in sprehajalcem psov, glede čiščenja za hišnimi ljubljenčki ter glede rednega pregledovanja področja na območju Ceste v Bonovec.
Podala pobudo na temo: V zvezi z izvajanjem zimske službe je podala pobudo, da bi se pristopilo k pripravi Odloka o zimski službi, kjer bi se jasno napisalo kaj so obveznosti koncesionarja, kaj se prioritetno in kaj naknadno pluži ter kaj so obveznosti lastnikov stavb.

Št. svetniških vprašanj in pobud

mag. Zvonka Hočevar
10%
10
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

mag. Zvonka Hočevar
99.4505494505494%
99 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva