Osnovne informacije

: LNS
: 3
: Upokojenec
: Grafični tehnik
: 67 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

21. 6. 2023
Odprl temo: Zahvalil se je za knjižno darilo svetnikom, katerega avtorja sta Andrej Gaspari in Ana Vičelj ter opisuje zgodovino Polhograjcev.
Odprl temo: Povedal je, da so občinski svetniki v zvezi s predstavitvijo o potresni varnosti obeh stavb OŠ Preska, ki je potekala pred sejo občinskega sveta dobili odgovor na vprašanje postavljeno s strani g. Djukića na eni izmed prejšnjih sej občinskega sveta, in sicer, je bilo na predstavitvi pojasnjeno, da stavbi nista varni za izvajanje dejavnosti izobraževanja. Pojasnil je, da so se svetniki prepričali, da je gradnja nove šole upravičena. Zahvalil se je za organizacijo te predstavitve.
19. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zanimalo ga je kako daleč je priprava dokumentacije za projekt vodovoda Žlebe - Studenčnice oziroma vodooskrbe naselja Studenčice s pitno vodo. V okviru projekta se načrtujejo nove vrtine za oskrbo s pitno vodo; kot vemo je pomanjkanje padavin v zadnjem letu močno oviralo sanacijo podzemnih voda, ki so bile v preteklem poletju močno izčrpane, pričakujemo pa, da bo enako letos poleti. Zanimalo ga je, če projekt uspešno napreduje in se lahko v prihodnosti pričakuje izboljšanje oskrbe s pitno vodo v Polhograjcih.
25. 1. 2023
Podal pobudo na temo: V zvezi s sklepom občinskega sveta, ki je bil sprejet pred osmimi leti je podal pobudo, da župan organizira in izvede naročilo županske verige, ki bo primerno za Občino Medvode ter da se ta odločitev v tem mandatu vendarle realizira.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Ladislav Vidmar
4%
4
7.18181818181818%
7
34%
Štefan Čebašek
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Ladislav Vidmar
100%
100 %
95.5050670153645%
96 %
100%
Mojca Murnik
mag. Alojzij Teršan
Danica Tršan
Ladislav Vidmar
Leon Merjasec
Marjeta Jamnik
Ivo Rep
Saša Rožič
100 %

Članstva