Luka Čukajne

Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
Brez glasu
17. 4. 2024, 10. seja Občinskega sveta Občine Medvode (Občinski svet Občine Medvode)
ZA

Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z začetkom priprave občinske Celostne prometne strategije.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema sklep, da se seja občinskega sveta po preteku petih ur nadaljuje do konca seje.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode soglaša s podpisom Sporazuma o pobratenju Občine Ponte San Nicolò in Občine Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode s podanimi pripombami.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta s podanimi pripombami.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Knjižnice Medvode za leto 2023.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice, direktorja in pomočnice direktorja Zdravstvenega doma Medvode za leto 2023.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2023.

Sprejet
ZA

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice in ravnatelja Glasbene šole Franca Šturma za leto 2023.

Sprejet

Neujemanje s svetniško skupino

Luka Čukajne
12.0879120879121%
12 %
5.38763296200367%
5 %
29.1208791208791%
Anže Jenko
29 %